ParterapiLogo  

Det sunde parforhold

Hvad er et sundt parforhold?
Hvad regner vi for et sundt parforhold? Næsten alle mennesker har meninger om dette. De bygger dels på erfaringer, dels på hvad man i den pågældende kultur mener er den rigtige måde at være mand og kvinde på. Derimod har vi indtil for nylig ikke haft gode undersøgelser der kan fortælle hvad der faktisk ligger bag det sunde parforhold.

Almindelige meninger om det sunde parforhold
Nogle almindelige meninger om det sunde parforhold i den vestlige kultur er at det er forhold med stærke positive følelser over for hinanden, par som ikke skændes ret meget, par som kan løse deres problemer, par som giver hinanden så meget frihed at parterne føler de kan foretage sig ting som er vigtige for dem, uden at det medfører at parterne kommer langt fra hinanden, og par som har et stærkt fællesskab om noget.

Mange parterapeuter mener at det gode parforhold er par som lytter til hinanden, som tager hensyn til hinandens meninger og som kan løse de problemer de har.

Forskning i det sunde parforhold
I den seneste tid er der imidlertid foretaget forskning som kan vise hvordan de par har det i dag som vil komme til at blive sammen i mange år og føle sig lykkelige, og hvordan de har det anderledes i dag end par som senere vil blive skilt eller have det dårligt sammen selvom de bliver sammen. Det meste parbehandling går ud fra de meninger og forestillinger der står ovenfor. Det er svært at finde ud af hvordan velfungerende par har det. Det er svært fordi det er de par der har problemer, som kommer til behandling, og også fordi vi for det meste ikke har fulgt par så længe at vi ved hvordan de får det på langt sigt. Lever de faktisk ‘lykkeligt til deres dages ende’? Men nu findes der en omfattende forskning med John M Gottman som centrum som har fulgt par så længe som 14 år. Den viser at man kan blive lykkelig på flere forskellige måder.

Det normale har vide rammer: forskellige slags lykkelige par
Der er parterapeuternes idealpar som lytter pænt til hinanden når de fortæller hinanden om deres ønsker, og derefter kommer med forslag til planer og til sidst opnår tilfredsstillende kompromiser. Men der er også par der hurtigt farer i hovedet på hinanden, ikke lytter så meget, men prøver at presse deres egne løsninger igennem, og - tænk - de er lige så lykkelige. Og der er også de - lige så lykkelige - par som slet ikke tager deres vanskeligheder op, men i stedet går uden om som katten om den varme grød, skubber problemerne ind under gulvtæppet, og i stedet nøjes med at tale om de overordnede ting de er enige om.

Positiv og negativ kommunikation
Fælles for alle tre grupper er imidlertid at de er meget mere positive end negative over for hinanden. De par der tit er negative, er også meget mere positive over for hinanden.

De fire ‘ryttere’
Når parrene er negative over for hinanden er der også forskel. De der senere bliver skilt bruger meget tit nogle særligt slemme negative måder at tale på. De kritiserer hinanden personligt, er hånlige over for hinanden, forsvarer sig uden at ville tage ansvar for noget af problemet, og de bruger 'tavshedsbehandling'. Gottman kalder disse fire reaktionsmåder for ‘de fire apokalyptiske ryttere’ De velfungerende par er også nogle gange negative over for hinanden, men de er mere tilbøjelige til kun at beklage sig over de aktuelle problemer uden at kritisere personligt, de forsvarer sig, men kan godt indrømme også selv at have noget af ansvaret, de er ikke hånlige, og de reagerer tilbage når deres partner siger noget. De velfungerende par bruger også de fire ryttere, men ikke nær så meget som de dårligt fungerende, og de er næsten ikke hånlige over for hinanden.

Reparationsforsøg
Når parrene diskuterer et problem, kommer de tit ud i at være negative over for hinanden. I alle par forsøger parterne at bringe diskussionen på ret spor og blive mere positiv. I de velfungerende par lægger den anden part mærke til det når den ene forsøger at reparere på samtalen, mens den anden part i de dårligt fungerende par tit overhører det, eller reagerer negativt på det.

Ses den anden i positivt eller negativt lys?
Der var også forskel på hvor meget parterne i forholdet var optaget af hinanden og af om de så på hinanden med positive øjne. De velfungerende par vidste meget mere om deres partners liv, og huskede mere fra deres fælles fortid, end de dårligt fungerende. De velfungerende par havde en tendens til at se hinanden i positivt lys, og hvis den kom med negative udsagn, opfattede den anden det som udslag af forståeligt og forbigående dårligt humør, mens de dårligt fungerende havde en tendens til på forhånd at forvente sig noget negativt.

Vende sig mod hinanden i kontakt
Når parterne går rundt om hinanden til daglig, sker det meget hyppigere at de velfungerende par svarer tilbage når deres partner kommer med små kontaktforsøg, mens de dårligt fungerende ofte overser eller afviser dem.

 

Parterapi kan hjælpe til at få et sundt forhold
Vi arbejder systematisk med at styrke de sider af forholdet som gør det til et sundt forhold. For at kunne gøre det, begynder vi med en undersøgelse der viser parrets styrker og svagheder på de vigtige områder [læs mere om undersøgelsen her].

 

Vil du vide mere om vores parterapi?
Send spørgsmål i en mail eller ring til 2145 7929