ParterapiLogo  

Indledende undersøgelse ved parterapi

Der er mange forskellige ting der er vigtige for at et parforhold kan fungere godt. Der er derfor også mange ting som kan gå galt i et forhold. For at hjælpe et par er det derfor vigtigt at vide hvad der fungerer godt for parret, og hvad der trænger til forbedring. Vi anvender en systematisk undersøgelsesmetode som er udviklet af John M. Gottman gennem mange års forskning i parforhold til at få et overblik over parrets situation.

Undersøgelsen omfatter to møder:

I det første begynder vi med en samtale om hvorfor parret kommer, altså om de vanskeligheder parret har. Vi spørger endvidere til forskellige sider af parret og dets historie. Parret diskuterer derefter et vigtigt emne på video, og får nogle spørgeskemaer med hjem.

Det andet møde opdeles i to individuelle samtaler der handler om den situation hver af parterne står i, deres mening om forholdet og deres baggrund i egen opvækstfamilie og tidligere forhold.

I det følgende møde fortæller vi hvad undersøgelsen har vist om parforholdet. Vi aftaler nærmere hvordan behandlingen skal foregå og begynder på den.

Udbytte af undersøgelsen
Selvom parterne i de første møder fortæller om noget de kender til i forvejen, har vi erfaring for at mange i løbet af den indledende undersøgelse også selv får noget ud af det. Af og til opdager man noget nyt ved selv at fortælle om tingene i sammenhæng og ved at høre hvad ens partner siger. Så selv om vi først tredje gang aftaler hvordan behandlingen skal foregå, føler en del par at der allerede begynder at ske noget i forholdet efter de første gange.