ParterapiLogo  

Forskellige måder at have et godt parforhold

Når man læser om parforhold, får man af og til det indtryk at der findes én bestemt måde at blive lykkelig på. Det er heldigvis ikke rigtigt. Man har i forskningen fulgt par i årevis og opdaget at par bruger forskellige måder til at løse tilværelsens problemer, og at der findes par der er glade og lykkelige for hinanden selvom de griber tingene helt forskelligt an.

Man kan opdele par efter hvordan de forholder sig til deres indbyrdes uenigheder og konflikter. Når et par taler sammen om et eller andet problem de skal blive enige om, er der tre faser i samtalen. Først fortæller hver af parterne om sin opfattelse af sagen og hvad man synes der skal gøres. Derefter diskuterer parterne de forskellige muligheder, udtrykker enighed og uenighed om hinandens forslag. Til sidst når man frem til en løsning vedrørende hvad man skal gøre. Løsningen kan være et mere eller mindre godt kompromis mellem parternes ideer, og den kan være mere eller mindre tilfredsstillende.

Den første type par gennemgår disse tre faser på en måde hvor parterne lytter til hinanden, giver plads til den andens synspunkter og lægger i det hele taget både vægt på at få undersøgt sagen og på den indbyrdes forståelse.

Den anden type par springer ofte den første fase over hvor man hver for sig fortæller om sine synspunkter mens den anden lytter. Disse par går direkte i gang med at præsentere løsninger for hinanden, kan ofte være hurtige til at gå imod den andens forslag. Der bliver ofte konfrontationer, og følelsesmæssige reaktioner er almindelige.

Den tredje type par er mest optaget af at undgå for meget uenighed og konflikt. De gør ikke meget ud af at tale om deres forskellige opfattelser. De undgår konfrontation og når tilsyneladende hurtigt til enighed med hinanden uden at gå ret meget ind på sagen.

Den første type bliver tit betragtet som et ideal. Det er de pæne, velfungerende par der kan lytte til hinanden og løse problemer. De vil da også i mange tilfælde få et godt liv sammen. Det overraskende er at de to andre typer ofte også får at godt liv. Den anden type der kan være hurtigt til at fare i hovedet på hinanden, og også viser negative følelser, kan også leve godt sammen. Og den sidste type der ikke bryder sig særligt meget om uenighed og konflikt, kan også have et godt liv mange år efter. Det er andre forhold der betyder om forholdet bliver lykkeligt eller ikke. En vigtig faktor er om der er en meget større andel af positive end negative udvekslinger imellem parterne, også i deres konfliktsamtaler.

 

Når parterne har forskellig stil
Selvom de tre stilarter hver for sig kan fungere godt, kan der blive vanskeligheder hvis de to parter har forskellige idealer om hvordan et parforhold skal være. Det kan være den ene ønsker et forhold hvor man lytter pænt til hinanden, mens den anden hellere straks går i gang med at argumentere følelsesmæssigt for sine meninger, eller den anden har måske slet ikke lyst til tale om uenigheder, og er helst fri for konflikter. Der kan også være en kombination af de to sidste stilarter så den ene er følelsesmæssig intens mens den anden gerne vil undgå konfrontationer.

Nogle par klarer sig igennem disse forskelle, men det kan være vældigt vanskeligt. Det er særligt svært fordi uenigheden ikke handler om noget ydre, men om selve den måde man taler sammen på. Mange par må opgive at løse den slags forskelle. Men parterapi er en mulighed for at lære at finde måder at mødes på.

 

Vil du vide mere om vores parterapi?
Send spørgsmål i en mail eller ring til 35263834