Jan Ivanouw

 
Jeg er uddannet psykolog og afspændingspædagog og har en ph.d.-grad. Jeg har arbejdet på psykiatriske afdelinger i 15 år og har arbejdet som psykoterapeut, både med enkeltpersoner og par. Jeg har også arbejdet indenfor sundhedspsykologien og har udført forskning i psykologiske undersøgelsesmetoder og i personlighed. Jeg har fået uddannelse i gestaltterapi og i psykoanalytisk orienteret psykoterapi. Jeg har i den senere tid modtaget grundig træning i John Gottmans principper og er i færd med yderligere træning i denne metode for at opfylde kravene til autorisation af The Gottman Institute (Seattle, USA).