ParterapiLogo  

Forskningsbaseret parterapi

Hvad er den forskningsmæssige basis for vores parterapi?
Vi reklamerer med at den parterapi vi tilbyder er forskningsbaseret. Hvad mener vi med det? Det betyder at der til grund for terapien ligger forskning vedrørende hvordan parforhold fungerer, og især hvad der gør dem gode og ‘langtidsholdbare’ og hvad der omvendt giver dårlige forhold - forhold som giver parterne mange negative oplevelser, og som i mange tilfælde ender med forholdets ophør, skilsmisse.

Forskning i parforhold er svært
Der er en del vanskeligheder ved at forske i parforhold:
- da parforhold netop er noget som er så grundlæggende for alle mennesker og som viser sin værdi ved at være noget stabilt gennem livet, er det nødvendigt at følge par i mange år før man kan vide hvordan de udvikler sig, og før man kan slutte tilbage til udgangspunktet og se efter hvad det er der tidligt i forholdets historie bestemmer udviklingen i positiv eller negativ retning.

Det er meget ressourcekrævende at gennemføre sådanne undersøgelser.
En anden vanskelighed er at finde de undersøgelsesmetoder som kan give den information vi er ude efter. Megen forskning har mest brugt spørgeskemaer. Forskerne har spurgt parterne i forholdet om forskellige ting og om hvordan de er tilfredse med deres forhold. Det har imidlertid vist sig at sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige. En af grundene er at det er svært for parterne at huske og formulere sig om detaljer i deres forhold. En anden grund er at
man har en tendens til at overse små vanskeligheder så længe man overordnet set synes at forholdet er godt nok, og det synes man vel for det meste så længe forholdet er nyt og man stadig er i det. Ellers ville man nok gå ud af forholdet. Omvendt har man en tendens til at huske de negative ting ved de brudte forhold, og også her vil man have svært ved at få fat i de detaljer man skal bruge til forskningen.

Gottmans undersøgelser af leg og venskaber hos småbørn
Der er imidlertid udviklet en forskningsretning med John Gottman som den centrale figur. Han interesserede sig tidligt for hvordan mindre børn leger med hinanden og hvordan de får venner. For at kunne få fat i dette, måtte han udvikle nogle måder at observere børnene mens de legede. Og han måtte udvikle nogle statistiske metoder til at gøre op hvad der skete fra øjeblik til øjeblik.

Undersøgelse af samtaleforløb hos par
Det er de metoder han har overført til undersøgelse af voksne par. Han finder sammen med parret frem til nogle emner som kan give nogenlunde realistiske diskussioner hvor parterne viser hvordan de fungerer sammen. Det er emner der vedrører parrets uenigheder og det er emner der kommer op i samtaler om dagens begivenheder. Han videofilmer parrene i sådanne samtaler og anvender et system til at beskrive hvad de gør ved hinanden fra øjeblik til øjeblik. Systemet har blandt andet koder for forskellige former for negative og positive udsagn og nonverbale udtryk. Han måler samtidigt hvorledes parterne reagerer på samtalen rent fysisk (puls, blodtryk (?) m.m.)

Han bruger derefter sine statistiske metoder til at analysere hvordan parterne påvirker hinanden fra øjeblik til øjeblik i samtalerne.

Undersøgelserne kan forudsige hvordan det går med parrene mange år senere
Det viser sig at disse målemetoder fanger nogle meget væsentlige ting i parforholdet. Han har kunne gennemføre det ganske enestående at han har fulgt parrene i mange år, og det viser sig at han ved hjælp af de informationer han indsamlede på denne måde hos unge par kan forudsige hvilke par der mange år efter er blevet sammen og selv siger der er glade og tilfredse, hvilke par der er blevet skilt i mellemtiden, og hvilke par der ganske vist er blevet sammen, men som selv synes de har store vanskeligheder [se et eksempel på denne forskning].

Andre forskningsmetoder
Han har også anvendt en række andre metoder, f.eks. spørgeskemaer om mange forskellige sider af parforholdets funktion, og konstant observation af par på week-endophold. På denne måde har han kunnet supplere med viden om mange detaljer i parforhold.

Forskellige typer af par
I begyndelsen undersøgte han nygifte par, som han fulgte gennem mange år. Men han har også undersøgt midaldrende og ældre par, og han har undersøgt særlige grupper. Han har undersøgt par i forbindelse med at de fik deres første barn, og han har undersøgt parforhold blandt bøsser og lesbiske. Han har endvidere undersøgt parforhold præget af vold fra mandens side.

Udviklingen af parterapi
Ud fra den viden der er indsamlet i denne forskning om hvad der er det vigtige for at have et godt parforhold, har han udviklet en parterapi. De fleste andre parterapier bygger på ideer og teorier om hvordan parforhold virker. I nogle tilfælde er det teorier som er opstillet ud fra parterapeuters erfaringer med at behandle par der har problemer. I andre tilfælde har ud fra det grundlæggende psykologiske teorier forestillet sig hvordan det gode parforhold må være. I begge tilfælde har terapeuternes erfaringer med deres egne parforhold selvfølgelig også spillet ind. Problemet med denne måde at udvikle parterapi er selvfølgelig at man mangler at undersøge om teorierne er rigtige. Måske er de lidt rigtige og lidt forkerte, men det er svært at vide hvad det er der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Gottmans parterapi
Gottmans parterapi er udviklet på en anden måde. Han går ud fra nogle grundlæggende principper. Den grundlæggende antagelse er at man må kunne lære par at gøre lige som de par der i hans forskning viser sig at holde sammen og være lykkelige langt hen i livet. Det er selvfølgelig ikke sikkert at man faktisk KAN lære dette. Det er heller ikke sikkert at de par der har lærer dette i en parterapi vil blive lige så lykkelige som de velfungerende par der af sig selv har fundet frem til disse måder at være på. Men det er en rimelig hypotese, og den skal undersøges på længere sigt. Dette er ikke gjort endnu. Det er en stor og langvarig opgave at undersøge dette, fordi man i princippet også skal følge de par der har været i parterapi i mange år for at kunne svare på spørgsmålet. Gottman har imidlertid sat sig nogle mere begrænsede opgaver i forbindelse med udviklingen af parterapi. Han vil undersøge om det er muligt ved enkle terapiaktiviteter at få parrene til at fungere anderledes på kort sigt. Dette er en forskning som er i gang i øjeblikket.

Forskningsbasis for parterapien?
Selve terapiformen er derfor forskningsbaseret.på den måde at den bygger på forskningsbaseret viden om pars funktion, og på den måde at der ligger en systematisk og videnskabelig holdning bag arbejdet med at udvikle og afprøve terapiformerne. [læs her om nogle af undersøgelserne af parforhold]