ParterapiLogo  

Det vanskelige parforhold

Det er ikke det samme der er i vejen med alle par
Man hører ofte det vanskelige forhold beskrevet med ord som 'dårlig kommunikation, skænderier og manglende nærhed'. Det kunne se ud som om det er det samme der er galt når det går galt.
En del forskning viser at det er det nok også til sidst. Det slutter med at parterne begynder at leve hver deres eget liv - indeni, eller måske også rent faktisk, og at forholdet bliver mere og mere dødt. Dette bliver måske sat på spidsen ved at man pludselig opdager at man har det bedre alene end sammen, at man helst er uden den anden, eller måske ved at man involverer sig i en anden som man har meget bedre kontakt med. Hvis utroskaben fører til skilsmisse, er det nok ikke så tit utroskaben i sig selv, men snarere fordi den er symptom på en grundlæggende udtørring af/dødhed i forholdet.

Men hvad er det der leder op til denne udvikling? Det kan faktisk være flere ting, og hvis man vil arbejde på at få et godt parforhold, eller vil forsøge at forbedre et skrantende, er det forskellige ting man skal gå efter.

Kendskab til hinandens liv
I nogle af tilfældene er det vigtigste at parterne gør for lidt for at kende hinandens liv. Det kan være fordi man ikke tænker over det, eller fordi man har travlt og ikke prioriterer det højt eller fordi man har så forskellige arbejdsliv at det virker svært at fortælle hinanden om det man laver.

Grundlæggende negativ indstilling til partneren
I andre tilfælde ligger problemet i at man ikke bemærker de gode sider ved hinanden, men af perfektionisme eller irritation lægger mere mærke til det der er i vejen, det som ens menneskelige partner ikke er i stand til at leve op til. Man udvikler en grundliggende kritisk indstilling til den anden, som igen medfører en dårlig udvikling i forholdet.

Når man begynder altid at forvente noget negativt fra den anden, og når man begynder at opfattte det positive partneren gør som undtagelser, eller tror at han eller hun er bare sød fordi der ligger noget bag, så er forholdet på en risikabel vej.

Holde sig i kontakt
Parterne i et forhold kommer jævnt hen med små oplæg til kontakt. Par der ikke bemærker det når partneren melder sig, mister nærhed og kendskab til hinanden. En af faktorerne i udvikling af ensomhed hos parterne.

Konflikter
Problemer i et forhold viser sig tit som konflikter, men det er ikke altid konflikter der er årsagen til et dårligt forhold. Men for nogle par er det faktisk deres vanskeligheder ved at finde en god måde at håndtere konflikter der får det til at køre skævt. Det kan være manglende evne til at tage ting op på en venlig måde, manglende villighed til at anerkende den andens synspunkter, manglende opmærksomhed på hinandens forsøg på at bringe samtalen på ret køl eller manglende evne til at finde sig i at gå på kompromis. Det kan også være at vanskelighederne består i at den ene eller begge bliver så hidsige at uenigheder tit eskalerer til dramaer uden at man opnår enighed om noget. Det kan udvikle sig til skænderier som man kan have svært ved at standse. Læs om skænderier.

Forskelligheder der er gået i hårdknude
For nogle par ligger vanskelighederne primært i at nogle forskellige opfattelser er gået i hårdknude. Forskellig indstilling til økonomi, børneopdragelse, rengøring, sex, brug af fritiden forekommer i alle parforhold, og noget af kunsten består i at finde måder at omgås disse grundlæggende forskelle. Nogle par går desværre i stå her og uenighederne bliver til ømme punkter man undgår at tale om. Det medfører at der er ting man ikke kan håndtere i forholdet fordi man ikke kan tale om dem. Og det kan også medføre at man mister nærhed og kontakt i det hele taget.

Overordnede mål og mening i livet
Selvom forholdet i øvrigt er godt, er der nogle par som mangler noget grundlæggende fælles i deres liv. De overordnede ting man arbejder på at nå, de ting der er vigtige i livet, er helt forskellige for de to parter, og der er ikke noget til at bygger bro. Det kan også få et ellers godt forhold til at miste i intensitet eller måske helt dø ud.

Forskellige parterapier til forskellige vanskeligheder
Når der er forskellige ting der kan være i vejen med et parforhold, er det selvfølgelig også forskellige ting man må satse på at gøre ved det. Parterapi der bruger den samme metode over for alle par, mangler noget. Man får det bedste ud af en parterapi hvis terapeuten starter med at foretage en parundersøgelse, en evaluering af hvad der faktisk fungerer udmærket for et bestemt par, og på hvilke punkter netop dette par har brug for at udvikle sig mere.

 

Vil du vide mere om vores parterapi?
Send spørgsmål i en mail eller ring til 2145 7929