ParterapiLogo

 

Behandlingsprincipper og metoder

Vi er to samarbejdende psykologer, men hvert enkelt par vil kun møde den ene af os.
Behandlingen ved vores klinik anvender en metode der er baseret på omkring 30 års forskning udført af John Gottman og hans medarbejdere vedrørende hvad det er der får parforhold til at være velfungerende, og hvad det er der kan gøre at et parforhold bliver dårligt. I vores parterapi vil I kunne lære metoder som kan forøge jeres nærhed og jeres indbyrdes venskab. Vi vil lære jer at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. I kan lære metoder til at løse problemer, og I kan lære at holde en åben dialog i gang om de forskelle der er mellem alle mennesker og som kan vise sig som konflikter og problemer. Vi vil gennem vores samarbejde hjælpe jer med at påskønne de stærke sider af jeres parforhold og forsigtigt bevæge os igennem dets sårbarheder.

 

Tre dele af behandlingen
Behandlingsforløbet vil bestå af tre dele:
- indledende undersøgelse
- behandlingforløbet
- forebygge tilbagefald

 

Den indledende undersøgelse
har til formål at hjælpe med at forstå jeres indbyrdes forhold, men opleves også af mange som at begynde på selve behandlingen, fordi man kommer til at tænke over nogle forskellige sider af parforholdet. I vores første møde vil vi tale om jeres parforholds historie og udvikling, om de områder af jeres forhold som giver vanskeligheder og om jeres mål for behandlingen.

I det næste møde vil jeg tale med jer hver for sig for at lære jeres individuelle historier at kende og for at give hver af jer lejlighed til at fortælle om jeres tanker, følelser og opfattelser vedrørende parforholdet. Den følgende gang er vi igen samlet, og jeg vil her fortælle om de styrker og svagheder jeg ser i jeres forhold og vi vil i fællesskab opstille mål for jeres behandlingsforløb.

 

Behandlingsforløbet
består for det meste af møder med jer som par. Der kan imidlertid være tidspunkter hvor det kan være en god ide at holde individuelle møder. Jeg vil en gang imellem foreslå øvelser som jeg vil bede jer om at arbejde med hjemme imellem møderne.

Hvor længe behandlingen kommer til at vare, vil være afhængigt af jeres særlige behov og mål. Undervejs i forløbet vil vi løbende vurdere jeres tilfredshed og de fremskridt I gør. I er altid velkomne til at stille spørgsmål vedrørende behandlingen og de metoder vi anvender.

 

Sjældnere møder ved afslutning af behandlingen
Senere i behandlingsforløbet vil vi mødes sjældnere så I kan afprøve de nye færdigheder i jeres forhold og forberede afslutningen af behandlingen. I kan selvfølgelig afbryde behandlingen når som helst I ønsker, men det vil være bedst at aftale mindst ét afsluttende møde for at få overblik over hvad I har opnået, for at klarlægge hvad der endnu mangler og for at vi kan sige farvel til hinanden.

 

Forebygge tilbagefald
Det har vist sig at par efter at have været i parterapi alligevel efter afslutning af behandlingen har stor risiko for at falde tilbage til gamle uhensigtsmæssige mønstre. Forskere har foretaget undersøgelser der viser at opfølgende møder i høj grad nedsætter risikoen for tilbagefald til de tidligere dårlige samværsmønstre i parforholdet.

Efter afslutningen af behandlingsforløbet vil jeg derfor foreslå nogle opfølgende møder: Typisk vil der være brug for et møde hvert halve år i de efterfølgende 2 år.

 


Hvordan opleves det at være i parterapi?
Når I starter i parterapi vil I forhåbentlig hurtigt opleve en lettelse ved at der er én der hjælper jeg med at tale om de ting det er blevet svært at tale om men som I har brug for at tale om. Men et er vigtigt at være klar over at parterapien også kan få jer til at opleve ubehagelige følelser, eksempelvis tristhed, skyldfølelse, angst, ensomhed eller hjælpeløshed. Parterapien kan medføre at I vil komme til at huske ubehagelige ting fra jeres individuelle eller jeres fælles fortid. Det vil også kunne ske at I vil opleve vanskeligheder i forhold til andre nærtstående personer. I nogle tilfælde kan familiehemmeligheder komme frem i lyset, og til trods for vores bedste anstrengelser, kan det være behandlingen ikke hjælper som vi ville ønske. Forskningen har vist at psykoterapi meget tit har god effekt. Behandlingen medfører ofte betydelig reduktion af ubehagelige følelser, forbedret forhold til andre og løsning af vanskelige problemer. Det er imidlertid ikke muligt at forudsige hvordan behandlingsforløbet og effekten vil være i netop jeres tilfælde.

 

Vil du vide mere om vores parterapi?
Send spørgsmål i en mail eller ring gerne til 2145 7929