ParterapiLogo  

Hvordan beskytter man børn mod konflikter mellem forældrene?

Følelsesmæssig støtte
Der findes måder at forholde sig til børns følelser som har en god virkning på alle børn, og som ser ud til også langt hen at beskytte børn mod negative virkninger af konflikter i parforhold. Metoden kaldes emotionel coaching.

Undgå ødelæggende negativ kommunikation
Der findes nogle særligt negative måder at lufte frustration, irritation eller vrede. Det drejer sig om personlig kritik, foragt, forsvarsholdning og tavshedsbehandling. Det er måder som er med til at gøre et parforhold negativt, og det er også nogle måder som forældre bruger over for børn. Man kan lære at blive opmærksom på disse negative kontakter og finde nogle måder at vise sine negative følelser som ikke har så dårlige konsekvenser over for partner og børn.

Sætte rammer for konflikterne i parforholdet
Det er særligt svært for børn hvis de bliver involveret i forældrenes konflikter. En måde at beskytte dem mod negative virkninger af konflikter mellem forældrene er derfor at sørge for at børnene ikke bliver inddraget. Man skal undgå at bruge børnene som våben mod hinanden. Man skal også undgå at børnene får en rolle som formidlere mellem forældrene. At være ‘den lille familieterapeut’ er ikke godt for børnene fordi det får dem til at føle ansvar for forældrenes vanskeligheder - uden i praksis at have ret gode muligheder for at afhjælpe dem. Fortæl børnene når forældrene har løst en uenighed og er blevet gode venner. Dette får også børnene til at slappe af. En måde børn kan klare sig igennem forældrenes konflikter, er at have kontakt med andre. Forældrene kan derfor hjælpe børnene ved at gøre det lettere for dem at have gode kontakter de kan bruge som støtte - og undgå at især større børn støtter sig til potentielt skadelige kontakter. Sørg for at have energi til at gå op i barnets dagligliv og interesser, også selvom konflikter mellem forældrene opsluger en del energi.