Anne Mogensen

 
Jeg er psykolog og specialist i psykoterapi, og specialist i klinisk sexologi (European Society for Sexual Medicine og European Federation of Sexology), og har siden 1987 arbejdet med undersøgelse og terapi til familier, par og individuelle. Jeg har arbejdet på familiecenter, på psykiatrisk afdeling, og i 10 år har jeg været tilknyttet Statsamtet København, hvor jeg bl.a. har lavet konfliktmægling til skilte forældrepar. Jeg har fra 1997 til 2007 været deltidsansat i Studenterrådgivningen hvor jeg laver terapi med unge studerende. Jeg har ved siden af mine ansættelser haft privat praksis siden 1995 og her især arbejdet med parterapi. Jeg indgår fra foråret 2007 i et samarbejde kaldet ereste. Jeg har holdt kurser i parterapi for blandt andet Den Sociale Højskole og kommunale familieinstitutioner. Jeg har modtaget grundig træning i John Gottmans principper og er i færd med yderligere træning i denne metode for at opfylde kravene til autorisation af The Gottman Institute (Seattle, USA). Jeg modtager regelmæssig supervision af mit arbejde som terapeut.

Annes baggrund og erfaring i at arbejde med skilsmissefamilier

 

Jeg har i 10 år arbejdet i Statsamtet med skilsmissefamilier og de vanskeligheder der kan være i samarbejdet. Jeg har i adskillige sager rådgivet forældre om samvær og børns behov, jeg har haft samtaler med børn om deres oplevelser af at mor og far er skilte, jeg har foretaget mange børnesagkyndige undersøgelser i sager hvor forældre har været uenige om børnenes behov. Jeg har været med til at igangsætte projekt om konfliktmægling til skilte forældre og har, sammen med jurister, mæglet i tæt ved 100 sager.

Desuden er jeg konsulent for Københavns Byret i forældremyndighedssager og har foretaget mange børnesagkyndige undersøgelser i ofte meget komplicerede skilsmissesager. Jeg har superviseret andre psykologer og holdt faglige oplæg om at udfærdige psykologiske undersøgelser i forældremyndigheds- og samværssager, og jeg er stærkt optaget at, at sådanne undersøgelser bør være på et højt fagligt og etisk niveau.

Jeg ved hvordan det juridiske system fungerer når det drejer sig om skilsmisse, og hvilke regler og praksisser der gælder.
Hvis det er nødvendigt har jeg mulighed for at samarbejde med jurist sammen med familien. Jeg ved, ud fra mange års arbejde med disse familier, hvordan det er for børn og forældre når skilsmissen gør ondt og det er svært at samarbejde.
Jeg arbejder ud fra, at der altid er mindst to sider af en konflikt. Det betyder at jeg altid tager barnets parti, men vurderer både mors og fars synspunkter på lige fod.